Sprangers Aluminium

Onderhoud en garantie

Onderhoudsvoorschriften

Aluminium profielen en gevelelementen die zijn voorzien van een degelijke oppervlaktebehandeling staan onder normale omstandigheden en bij een correcte reiniging en onderhoud borg voor een zeer lange levensduur. Voor agressieve milieu's zoals de kust en industriële gebieden kan corrosie vermeden worden door de toepassing van extra voorbehandeling bij het lakken, speciaal voor maritiem klimaat (pre-anodisatie of extra voorbehandeling/seaside).

Wij verwijzen naar de 'richtlijn voor de aluminiumconstructeur ' van AluCB.

Aluminium Center Belgium

Aluminium Center Belgium (AluCB)

Ook tijdens de bouwfase en bij installatie verdienen uw aluminium constructies de nodige aandacht en voorzorg maatregelen.

Sprangers Aluminium levert producten voor het onderhoud van uw aluminium.

Opslag en stockage

  • Stockeer (brute) profielen in een droge condensvrije ruimte
  • Vermijd bij (brute) profielen alle contact met staal door bescherming
  • Vermijd over elkaar schuiven bij het uithalen bij horizontale stockage
  • Alleen beschermfolies en tapes gebruiken die geschikt zijn bevonden om aan te brengen op de profielen. Win advies in over de periode waarbij het beschermproduct of tape moet verwijderd worden.
  • Verontreiniging van beton- en mortelspecie, cementwater e.d. is uitermate schadelijk en dienen onmiddellijk met zuiver water afgespoeld te worden.

Advies aan de eindgebruiker

U reinigt het aluminium in samen met het glas. Voor de normale periodieke reiniging volstaat de reiniging met proper water en een neutraal (pH 6<>8), niet krassend detergent.

De frequentie waarmee onderhoud wordt aanbevolen is afhankelijk van de ligging en het concept van de gevel. 
In een landelijke omgeving volstaat het om de aluminiumprofielen 2x per jaar te reinigen. 
In stedelijk gebied, in de buurt van industrieterrein of aan de kust, is het aanbevolen om elke twee maanden een reinigingsbeurt te geven.

Aandacht om schade te voorkomen

  • Gebruik geen schuurmiddelen ( zand, schuurspons, staalwol, schuurpapier, ...)
  • Gebruik geen agesssieve reinigingsmiddelen ( organische oplosmiddelen zoals alcoholen, sterk alkalische producten zoals salmiak, bijtende soda, ammoniak,...
  • Geen gebruik van hoge druk reiniger
  • Verwijder zand, stof, aarde, kiezels zacht om beschadiging door schuren en krassen te voorkomen.
  • Bescherm tegen mechanische en fysische schade

 

Onderhoudsproducten

Voor periodiek onderhoud of hardnekkige vervuiling bieden wij u gespecialiseerde producten aan.

Download PDF Download PDF onderhoudsproducten

 

Garantie

Qualanod en Qualicoat

Beide afwerkingstechnieken (lakken en anodiseren) worden gegarandeerd uitgevoerd volgens de richtlijnen van Qualanod en Qualicoat.

Kwaliteitsgarantie

Reeds meer dan 40 jaar onze focus op duurzaamheid en kwaliteit.

We streven naar een onberispelijke kwaliteit van onze service en onze producten.

We selecteren onze leveranciers streng, om de beste kwaliteit te kunnen leveren.

De praktijk heeft uitgewezen dat een goed aangebrachte lak - of anodiseerlaag, indien periodiek gereinigd, tientallen jaren zijn beschermende en esthetische eigenschappen behoudt. Het is een garantievoorwaarde dat de gevelelementen correct en tijdig worden gereinigd. Hiervoor verwijzen we naar de onderhoudvoorschriften en onderhoudsproducten.

Voor de garantieperioden en de garantievoorwaarden verwijzen we naar de te downloaden pdf Onderhoudsvoorschriften en Garantiebepalingen.