Sprangers Aluminium

Certificatie

Technische goedkeuring ATG met certificatie

Kwaliteitscontrole profielen afstandsmetingVooraleer een systeem op de markt wordt gebracht, wordt het onderworpen aan belangrijke voorafgaande onderzoeken, om zo de vereiste goedkeuringen wat betreft akoestiek, water- en winddichtheid van de hiervoor bevoegde instanties, zoals WTCB, BCCA,... te bekomen.

Elk profielsysteem wordt aan de strengste normen onderworpen en wordt regelmatig gecontroleerd op de trek- en afschuifsterkte van de verbinding. Er wordt continu op toegezien dat de toegelaten toleranties niet worden overschreden.

 

Onze technische goedkeuring per profielenreeks kan u snel terugvinden via onderstaande link:

ATG in aanvraag : SP84 met inschrijvingsnummer AG 130112.

 

Kwaliteitscontrole profielen hoekmeting

 

Wenst u meer informatie, neem contact of vraag informatie via downloads

 

Testfaciliteiten

CE certificaatWe beschikken over onze eigen testfaciliteiten waaronder een testbank. Deze testbank wordt gebruikt voor interen beproevingen en stellen wij ter beschikking aan onze dealers/producenten.

Wij begeleide de producent bij de projectgebonden beproevingen.

Inbraakvertraging

Volgende refererende gevelelementen zijn getest bij WTCB met betrekking tot de prestaties voor inbraakwerendheid voor weerstandsklasse WK2 in overeenstemming met NBN EN 1627 :

  • Draaikipraam
  • Binnendraaiende deur
  • Buitendraaiende deur
  • Schuifdeur

Bepaal de risicoklasse en de weerstandsklasse van de inbraakwerende gevelelementen via www.tis-inbraak.be.